Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Grootboekbeheer

ArchiMate-element Grootboekbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-ba7ca296-ed4a-d65b-eb5f-cd020be8c8ff
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Grootboekbeheer
Documentatie  : Het beheren van de balans van de organisatie.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbehe- er De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekkin- g Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgege- vensbeheer Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen. (BusinessProcess) Afhandelen periodieke/cont- inue verzoeken Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 15-09-2019 18:04:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 15-09-2019 18:04:40 CEST