Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Web applicatieserver

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Nodes > Web applicatieserver
ArchiMate-element Web applicatieserver
ArchiMate_Node.png
Elementtype  : Node
Element-id  : Id-bc6d6526-85bb-54a9-f113-bd9a73bb7f8e
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Web applicatieserver
Documentatie  : Omgeving waarbinnen dynamische content wordt ontsloten
Domein  : Applicatieplatform
Type  : Platformnode
ArchiMate-views  : 
Relaties  :