Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Publiceren onderzoeksresultaten

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessProcesses > Publiceren onderzoeksresultaten
ArchiMate-element Publiceren onderzoeksresultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-c3919d70-e56e-948f-7bdb-b600bbb71156
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Publiceren onderzoeksresultaten
Documentatie  : Het schrijven en uitbrengen van publicaties en borgen van de overdracht van onderzoeksresultaten.
Domein  : Onderzoek
Trigger  : Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar gekomen.
Preconditie  : Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar.
Postconditie  : Er zijn onderzoeksresultaten gepubliceerd en geborgd.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :