Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksresultaatarchivering

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Onderzoeksresultaatarchivering
ArchiMate-element Onderzoeksresultaatarchivering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-c9487e4e-af99-54ee-b4a6-64aced334bfe
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksresultaatarchivering
Documentatie  : Het op gecontroleerde wijze beheren van onderzoeksresultaten.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :