Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Informatie en Technologiemanagement

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Informatie en Technologiemanagement
ArchiMate-element Informatie en Technologiemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-ceb71c5a-c59f-1f77-5298-11a1e72db1fc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Informatie en Technologiemanagement
Documentatie  : Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie en Technologiema- nagement Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebehee- r Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau. (BusinessFunction) Informatiemana- gement Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie ontwikkeling Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. (BusinessFunction) Gegevensbehee- r Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT infrastructuuron- twikkeling Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbeh- eer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. (BusinessFunction) IT infrastructuurbe- heer Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebevei- liging CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 16-09-2019 18:54:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 18:54:56 CEST