Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Uitvoering Standard Evaluation Protocol

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Uitvoering Standard Evaluation Protocol
ArchiMate-element Uitvoering Standard Evaluation Protocol
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-d6872e08-a62d-bdc8-6782-2521d2279916
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Uitvoering Standard Evaluation Protocol
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat wordt onderkend dat het onderzoek voldoet aan het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :