Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Vermogensbeheer

ArchiMate-element Vermogensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-db1e64d1-bbc1-c3d0-0c45-b4b77d100bb5
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Vermogensbeheer
Documentatie  : Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :