Id-c1e28368-0b5a-49f8-af0c-84940d724083

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-c1e28368-0b5a-49f8-af0c-84940d724083
ArchiMate-verbindingslijn Id-c1e28368-0b5a-49f8-af0c-84940d724083
Verbindingslijn-id  : Id-dcd45814-56b2-7033-b22a-a2bfb1cda2b5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Examenprogramma aggregeert Onderwijseenheid (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-f4a654e3 (Examenprogramma)
Naar vorm  : Id-65a72b3d (Onderwijseenheid)
Z-coördinaat  : 41
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (480;442),(684;442)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :