Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksondersteuning

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Groupings > Onderzoeksondersteuning
ArchiMate-element Onderzoeksondersteuning
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-df85cfbe-fa2e-ffb9-8eb5-3141f8a75b33
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksondersteuning
Documentatie  : Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning.
Type  : HORA-domein
ArchiMate-views  : 
Relaties  :