Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Plagiaatdetectiesysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationComponents > Plagiaatdetectiesysteem
ArchiMate-element Plagiaatdetectiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-e103dea8-34a0-33b1-fb4c-40d203f9d723
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Plagiaatdetectiesysteem
Documentatie  : Een systeem dat het mogelijk maakt om plagiaat in bewijsstukken van deelnemers te detecteren.
Domein  : Onderwijs
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Ephorus (https://www.ephorus.com/nl/), iParagdigms Turinitin (http://turnitin.com), PEACH (http://peach3.nl/trac/)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :