Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Plagiaatdetectiefunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Plagiaatdetectiefunctie
ArchiMate-element Plagiaatdetectiefunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-e26fabb7-9ff2-8921-d4fd-afe6988a1ef8
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Plagiaatdetectiefunctie
Documentatie  : Het ondersteunen van het detecteren van plagiaat
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :