Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Servicemanagement

ArchiMate-element Servicemanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-ea97efc8-8270-6cd7-f914-ad5f28088330
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Servicemanagement
Documentatie  : Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :