Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Salarisverwerkingssysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Salarisverwerkingssysteem
ArchiMate-element Salarisverwerkingssysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-ebb073c3-832f-1dce-3ab7-554d84632446
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Salarisverwerkingssysteem
Documentatie  : Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt.
Domein  : Bedrijfsvoering
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : PeopleInc. Salaris (http://www.peopleinc.nl/nl-nl/)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :