Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Leermateriaal

ArchiMate-element Leermateriaal
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-f7574bf4-e07e-5030-f6ee-14eabfc27f4a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Leermateriaal
Documentatie  : Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren.
Domein  : Onderwijs
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal (ApplicationFunction) Learning content managementfu- nctie Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementfu- nctie Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsevaluatie Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video (ApplicationFunction) Videostreamingf- unctie Het ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers (ApplicationFunction) Corporate LMS functie Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsbegeleidi- ng Het ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video's (ApplicationFunction) Videomanagem- entfunctie Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties. (BusinessObject) Onderwijsmater- iaal Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmater- iaalontsluiting Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbew- aking Het zichtbaar maken van specifieke leerinhoud voor de deelnemer (ApplicationFunction) Leermateriaalon- tsluiting Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenh- eidontwikkeling Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 15-09-2019 20:33:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 15-09-2019 20:33:41 CEST