Onderwijsovereenkomst

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 13 sep 2018 om 14:12 (SmartConnect import, batch-id = HORA 2.xml-20180913145520)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderwijsovereenkomst
ArchiMate-element Onderwijsovereenkomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-fa2ece79-67e2-bc30-06e4-74791dc7afbc
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijsovereenkomst
Documentatie  : Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Synoniemen  : Contract
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : overeenkomst
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Toelichting BIV-classificatie  : Objecten waaruit inkomende betalingen voortvloeien onderbouwen financiële gegevens.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning). (BusinessFunction) Vraagprognoti- sering Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer. (BusinessFunction) Deelnemerheri- nschrijving Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijff- unctie Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerins- chrijving Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemermat- ching Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruits- chrijving Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen (ApplicationFunction) Basisgegeven- sbeheer hoger onderwijs Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsr- egistratie Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseen- heid Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship contracteert AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 22-04-2023 00:39:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:39:56 CEST