Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Kennisoverdracht naar maatschappij

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Kennisoverdracht naar maatschappij
ArchiMate-element Kennisoverdracht naar maatschappij
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-fbce0381-ccaa-be66-650a-e0385b6844a5
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Kennisoverdracht naar maatschappij
Documentatie  : Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :