Id-a8a24a7e-3336-4946-82e2-09813dbc66c2

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-a8a24a7e-3336-4946-82e2-09813dbc66c2
ArchiMate-verbindingslijn Id-a8a24a7e-3336-4946-82e2-09813dbc66c2
Verbindingslijn-id  : Id-fbf3b0a8-3c2e-abad-3310-c39cc9e32f71
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : (Wetenschappelijk) onderzoek is gerelateerd aan Onderzoeksvraag (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-0ba83117 ((Wetenschappelijk) onderzoek)
Naar vorm  : Id-e6825e84-b4c1-449e-9a24-dfb3a2aa8106 (Onderzoeksvraag)
Z-coördinaat  : 45
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (228;576)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :