Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Logger

ArchiMate-element Logger
ArchiMate_Node.png
Elementtype  : Node
Element-id  : Id-fc7f7fbc-d517-c557-f8af-be91f235102a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Logger
Documentatie  : Een systeem dat de vastlegging van gebeurtenissen in de IT-omgeving ondersteunt.
Domein  : Applicatieplatform
Type  : Platformnode
ArchiMate-views  : 
Relaties  :