Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Uitbaten onderzoeksresultaten

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessProcesses > Uitbaten onderzoeksresultaten
ArchiMate-element Uitbaten onderzoeksresultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-fda12bb7-afd4-d642-6704-71e2a32779d7
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Uitbaten onderzoeksresultaten
Documentatie  : Het vermarkten van onderzoeksresultaten.
Domein  : Valorisatie
Trigger  : Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat.
Preconditie  : Er zijn onderzoeksresultaten met een geborgde status, die essentieel zijn voor het vermarkten.
Postconditie  : Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar de markt gebracht en worden uitgebaat.
Type  : Deelbedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :