Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Gebouwbeveiliging

ArchiMate-element Gebouwbeveiliging
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-fdd5e49f-fcfa-3185-ab59-9d1755805a19
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Gebouwbeveiliging
Documentatie  : Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :