Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Extern uitwisselingssysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationComponents > Extern uitwisselingssysteem
ArchiMate-element Extern uitwisselingssysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-fe208f71-c39e-1c4a-988d-36beb852f52e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Extern uitwisselingssysteem
Documentatie  : Een systeem waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven voor minoren of vakken die zij buiten de onderwijsinstelling waar ze staan ingeschreven willen volgen.
Externe informatie  : https://www.kiesopmaat.nl/
Domein  : Derden
Voorbeelden  : Kies-Op-Maat
Type  : Externe applicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :