Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksobject

ArchiMate-element Onderzoeksobject
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-203516cc-5659-bcdc-3029-15869f7de00e
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksobject
Documentatie  : Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn).
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Vertrouwelijkheid L - H
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :