Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksontwikkeling

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Onderzoeksontwikkeling
ArchiMate-element Onderzoeksontwikkeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2b10fae6-ec10-898c-e881-a32d782e2f89
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksontwikkeling
Documentatie  : Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren
Domein  : Onderzoek
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :