Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksresultaatpreservering

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Onderzoeksresultaatpreservering
ArchiMate-element Onderzoeksresultaatpreservering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-4bb065ce-aa8f-0078-9992-fe0fe881494b
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoeksresultaatpreservering
Documentatie  : Het gedurende zeer lange tijd beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :