Privacyverklaring SURF

Versie door Mgrijpma (overleg | bijdragen) op 18 mrt 2020 om 18:18 (→‎Waarvoor gebruiken we je gegevens?)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

SURF hecht belang aan de privacy van aangesloten instellingen en bezoekers van de website. Als we je persoonsgegevens vragen, gaan we daar zorgvuldig mee om. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierover lees je alles in onze privacyverklaring.

Hoe gaan we om met je gegevens?

Als SURF persoonsgegevens van je vraagt en verwerkt, dan staat je privacy voorop. Dat betekent onder andere dat:

 • we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.
 • we alleen de persoonsgegevens vragen die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • we je persoonsgegevens goed beveiligen, en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken.
 • je je persoonsgegevens altijd kunt inzien, corrigeren of verwijderen.

Beveiligingsmaatregelen

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:

 • we maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te waarborgen.
 • we treffen organisatorische en fysieke toegangsmaatregelen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Contact via e-mail

Als je via e-mail contact met ons opneemt voor vragen of support, kan SURF de volgende gegevens van je verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • eventuele overige persoonsgegevens die je ons toestuurt in de e-mail

Waarom vragen we deze gegevens?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het beantwoorden en afhandelen van je vraag (rechtsgrond verwerking: toestemming). Door ons te mailen, geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Wanneer je via e-mail contact met ons opneemt, bewaren wij je gegevens zolang als op basis van de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en voor eventuele vervolgvragen.

Aan wie verstrekken we je gegevens?

We verstrekken de door jou verstrekte gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is om de betreffende dienst aan jou te kunnen leveren.

Verder verstrekken we je gegevens alléén aan andere partijen na jouw toestemming, tenzij het wettelijk verplicht of toegestaan is je gegevens te verstrekken. Zo kan bijvoorbeeld de politie in het kader van een fraudeonderzoek gegevens bij ons opvragen. SURF is dan wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Naast de hierboven genoemde gevallen, kunnen we je gegevens in de volgende situatie verstrekken: bij de verwerking in het kader van relatiemanagement, kunnen wij je contactgegevens verstrekken aan de Coördinerend SURF-contactpersoon van jouw instelling, als dit nodig is voor een goede afstemming en coördinatie van de communicatie over SURF-gerelateerde onderwerpen. Wij kunnen hiervoor je naam, zakelijk e-mailadres en de commissie of groep van SURF waarbij je betrokken bent, verstrekken. De verstrekking van je gegevens vindt plaats op grond van het gerechtvaardigd belang van SURF en de instelling.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens??

We verwerken jouw persoonsgegevens, dus jij kunt bepalen wat ermee gebeurt. Je kunt daarvoor contact opnemen met SURF, zie de contactgegevens onderaan deze pagina. Wat kun je precies met de aan ons verstrekte gegevens?

 • je kunt ons verzoeken om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
 • je kunt ons verzoeken om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • je kunt ons verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken.
 • je kunt een digitaal overzicht opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.
 • je kunt de toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken, bijvoorbeeld door je af te melden voor een nieuwsbrief. Let op: de verwerking van je persoonsgegevens vóór het intrekken van je toestemming, blijft rechtmatig

Vind je dat SURF niet goed omgaat met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij SURF. Als jij en SURF er samen niet uitkomen, kun je een klacht over SURF indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

Naast de hierboven genoemde rechten, kun je ook bezwaar maken tegen verwerkingen die plaatsvinden op grond van het gerechtvaardigd belang van SURF of een derde partij. Dit kan wegens redenen die verband houden met jouw specifieke situatie. Bezwaar maken kan via de contactgegevens die je onderaan deze privacyverklaring vindt.

Let op: hiervoor gelden uitzonderingen. Wees je ervan bewust dat SURF geen controle meer kan uitoefenen op materialen (bijvoorbeeld video) nadat die online zijn gepubliceerd op andere kanalen dan zijn eigen website. Daarnaast kunnen we beeldmateriaal gebruiken in een terugblikvideo van het evenement of in een geprint nieuwsblad. Ook in deze gevallen kan SURF het beeldmateriaal na publicatie niet verwijderen. Uiteraard kiest SURF het beeldmateriaal dat hiervoor wordt gebruikt, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar we linken op onze website. SURF kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Wijziging privacyverklaring

SURF kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Cookiebeleid

Lees ook onze cookieverklaring, waar we uitleggen welke cookies we gebruiken op onze website en met welk doel.

Contactgegevens SURF

Algemeen

SURF
Moreelsepark 48
3511 EP Utrecht
communicatie@surf.nl
+31 88 787 30 00

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 maart 2020