Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Projectmanagement

ArchiMate-element Projectmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-96789a71-4a1a-836d-6b58-1d01d9df63cd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Projectmanagement
Documentatie  : Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten.
Domein  : Sturing
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten. (BusinessFunction) Projectmanage- ment Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie. (BusinessProcess) Definiëren en prioriteren verbeteringen Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering. (BusinessProcess) Implementeren verbeteringen Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangs- punt Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties. (BusinessProcess) Evalueren verbeteringen Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten (ApplicationFunction) Projectmanage- mentfunctie Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen. (BusinessObject) Programma Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. (BusinessObject) Project Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanag- ement De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering. (BusinessProcess) Implementeren veranderingen Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering. (BusinessProcess) Voorbereiden veranderingen AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 16-09-2019 19:41:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-09-2019 19:41:46 CEST