Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Waarde

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonWaarde.png
DefinitieWaarde is de relatieve kostbaarheid, bruikbaarheid of belangrijkheid van een bedrijfsservice of product.
Primaire categorieWaarden
Overige categorieënArchiMateconcepten, Bedrijfslaag, Informatie-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc
Eigenschap te gebruiken in glossary(Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

EigenschappenID, Versie, Definitie, Beschrijving, Bron, Externe informatie, Eigenaar, Beheerder, Status, Belang, Domein, Bijzonderheden, Voorbeelden, Huidige toestand, Gewenste toestand, Openstaande kwesties, Historie


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
WaardeSpecialiseertWaarde
WaardeBestaat uitWaarde
WaardeGroepeertWaarde
WaardeIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Contract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseBeïnvloedtWaarde
AnalyseBevordertWaarde
AnalyseBelemmertWaarde
AnalyseIs gerelateerd aanWaarde
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanWaarde
Applicatie-interfaceIs gerelateerd aanWaarde
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanWaarde
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanWaarde
ApplicatieserviceIs gerelateerd aanWaarde
ArtefactIs gerelateerd aanWaarde
BedrijfsactorIs gerelateerd aanWaarde
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanWaarde
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanWaarde
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanWaarde
BedrijfsrolIs gerelateerd aanWaarde
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanWaarde
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanWaarde
BeperkingIs gerelateerd aanWaarde
BetekenisIs gerelateerd aanWaarde
CommunicatiepadIs gerelateerd aanWaarde
DoelBelemmertWaarde
DoelIs gerelateerd aanWaarde
DoelBeïnvloedtWaarde
DoelBevordertWaarde
DrijfveerIs gerelateerd aanWaarde
DrijfveerBeïnvloedtWaarde
DrijfveerBevordertWaarde
DrijfveerBelemmertWaarde
EisBeïnvloedtWaarde
EisBevordertWaarde
EisBelemmertWaarde
EisIs gerelateerd aanWaarde
GegevensobjectIs gerelateerd aanWaarde
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanWaarde
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanWaarde
InfrastructuurserviceIs gerelateerd aanWaarde
LocatieIs gerelateerd aanWaarde
PrincipeBevordertWaarde
PrincipeBelemmertWaarde
PrincipeIs gerelateerd aanWaarde
PrincipeBeïnvloedtWaarde
RepresentatieIs gerelateerd aanWaarde
VerschilIs gerelateerd aanWaarde
WerkpakketIs gerelateerd aanWaarde


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Waarde te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)

Uit ArchiMate:"Value may apply to what a party gets by selling or making available some product or service, or it may apply to what a party gets by buying or obtaining access to it. Value is often expressed in terms of money, but it has long since been recognized that non-monetary value is also essential to business; for example, practical/functional value (including the right to use a service), and the value of information or knowledge. Though value can hold internally for some system or organizational unit, it is most typically applied to external appreciation of goods, services, information, knowledge, or money, normally as part of some sort of customer-provider relationship.

A value can be associated with business services and, indirectly, with the products they are part of, and the roles or actors that use them. Although the name of a value can be expressed in many different ways (including amounts, objects), where the 'functional' value of a service is concerned it is recommended to try and express it as an action or state that can be performed or reached as a result of the corresponding service being available."