Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Categorie:Nodes


A node represents a computational or physical resource that hosts, manipulates, or interacts with other computational or physical resources.


Om een nieuw element van type Node te maken, vul de naam in en klik op de button: