Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Metamodel

Het metamodel (alias: kennismodel) van de HORA is gebaseerd op versie 3.0 van de Archimate-specificatie. In dit model staat aangegeven, welke concepten en relaties zijn toegepast binnen de HORA. Al deze concepten en relaties zijn ook ingevuld en opgenomen in het archimate-bestand.

HORA21-metamodel-4sep2019.jpg

Naast dit metamodel is – als best practice – ook een uitgebreid metamodel beschikbaar, echter zonder archimate-bestand. Dit uitgebreide metamodel kent meer relaties (waaronder de flow-relatie) en een extra archimate-concepten (Data-object, Technologiefunctie, diverse Services). Deze uitbreidingen kunnen naar keuze worden toegevoegd aan de instellings-architectuur.

HORA21-uitgebreide-metamodel-4sep2019.jpg