Zelftoets Volwassenheid

Het Architecten Beraad Hoger Onderwijs (AB HO) heeft als missie het Werken onder Architectuur binnen instellingen te bevorderen en te ondersteunen. Een belangrijk instrument daarbij is de HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur). Deze biedt een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en de informatiehuishouding van de instelling.

Vanuit deze missie heeft AB HO een instrument ontwikkeld om de volwassenheid van werken onder architectuur te kunnen bepalen. De toets moet dan basis zijn voor het formuleren van verbeterstappen om verdere groei te bewerkstelligen.

Zie voor meer informatie:

Let op! Het mailadres van Project Office is gewijzigd in projectoffice@surf.nl