PSA

PSA

Een Project Start Architectuur (PSA) biedt voor het project de kaders en hulpmiddelen vanuit de architectuur voor te realiseren functionele en technische projectresultaten. De kaders hebben enerzijds betrekking op de inbedding van de projectdoelen en -uitgangspunten in de algemene ICT-beleidskaders van de instelling, anderzijds op het ontwerpen van een specifieke projectarchitectuur waarin de relaties en samenhangen worden aangegeven tussen ICT-componenten (informatie/gegevens, applicaties, technologische infrastructuur) binnen en buiten het project. Tevens worden ook daarbij in te zetten standaarden voor uitwisselingen en koppelingen tussen betrokken ICT-componenten behandeld. De projectarchitectuur wordt ingebed in en is gerelateerd aan een overall architectuur en standaarden set voor de gehele informatiehuishouding van de instelling (ICT-architectuur van de instelling).

De PSA brengt deze kaders en afhankelijkheden bij het initiëren van het project onder de aandacht van de opdrachtgever. Binnen het mandaat dat deze opdrachtgever heeft in de (ICT-)governance van de instelling neemt hij de uiteindelijke en gemotiveerde beslissing of binnen het project aan alle genoemde kaders kan worden voldaan, of dat er moverende redenen zijn om op onderdelen af te wijken. Bij afwijkingen is het wel geboden de motivering op te nemen in het projectplan en te rapporteren aan de juiste functionaris of het juiste gremium binnen de instelling, zodat de motivering kan worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de overall ICT-architectuur en standaarden set.

Er zijn twee documenten opgesteld waar instellingen gebruik van kunnen maken. Eén om aan opdrachtgevers en projectmanagers toe te lichten waarom een PSA van belang is. En een template voor de architect om een PSA mee op te stellen is op te vragen via hora@surf.nl.


Bestand:PSA voor opdrachtgever en projectmanager.pdf