Applicatiefunctiemodel

Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Een systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens. (ApplicationComponent) Managementinformatiesysteem Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens (ApplicationFunction) Rapportagefunctie Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen. (ApplicationComponent) Project Programma en Portfoliomanagement systeem Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen (ApplicationFunction) Portfoliomanagementfunctie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's (ApplicationFunction) Programmamanagementfunctie Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten (ApplicationFunction) Projectmanagementfunctie Een systeem die het modelleren en beheren van de enterprise-architectuur ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuurbeheersysteem Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurbeheerfunctie Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur (ApplicationFunction) Architectuurmodelleringsfunctie Een systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt. (ApplicationComponent) Kwaliteitsmanagementsysteem Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement (ApplicationFunction) Kwaliteitsmanagementfunctie Systeem dat processen ondersteunt om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid. (ApplicationComponent) Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Het ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten (ApplicationFunction) Compliancybewakingsfunctie Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Een systeem dat specifieke leerinhoud voor de deelnemer zichtbaar maakt. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Het zichtbaar maken van specifieke leerinhoud voor de deelnemer (ApplicationFunction) Leermateriaalontsluiting Een systeem voor het beheren van onderwijsmateriaal. (ApplicationComponent) Learning content management systeem Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal (ApplicationFunction) Learning content managementfunctie Een systeem dat het mogelijk maakt om plagiaat in bewijsstukken van deelnemers te detecteren. (ApplicationComponent) Plagiaatdetectiesysteem Het ondersteunen van het detecteren van plagiaat (ApplicationFunction) Plagiaatdetectiefunctie Een systeem dat studenten ondersteunt bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs. (ApplicationComponent) Learning management systeem Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementfunctie Een systeem dat een student ondersteunt bij het verzamelen van eigen werk. (ApplicationComponent) Digitaal portfoliosysteem Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk (ApplicationFunction) Digitaalportfoliofunctie Een systeem dat het toetsen van deelnemers ondersteunt. (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorbereidingsfunctie Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoeringsfunctie Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordelingsfunctie Een systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt. (ApplicationComponent) Videomanagementsysteem Het ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video's (ApplicationFunction) Videomanagementfunctie Een systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt. (ApplicationComponent) Videostreamingsysteem Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video (ApplicationFunction) Videostreamingfunctie Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt. (ApplicationComponent) Stagesysteem Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten (ApplicationFunction) Stageplaatsmatchingfunctie Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan (ApplicationFunction) Stagetrajectgegevensbeheer Een systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen. (ApplicationComponent) Basisregistratie hoger onderwijs Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen (ApplicationFunction) Basisgegevensbeheer hoger onderwijs Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Een systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksmeetsysteem Het ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevenscreatiefunctie Een systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensanalysesysteem Het ondersteunen van de analyse van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensanalysefunctie Een systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Gegevensvisualisatiesysteem Het ondersteunen van de visualisatie van gegevens (ApplicationFunction) Gegevensvisualisatiefunctie Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksgegevensbeheersysteem Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party. (ApplicationFunction) Datatransferfunctie Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Metadatabeheerfunctie Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata. (ApplicationFunction) Onderzoekgegevensversioneringfunctie Het beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevensbeheerfunctie Een platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal. (ApplicationComponent) Research Data Platform Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is. (ApplicationFunction) Analytics-to-the-datafunctie Het ontsluiten van informatie over de beschikbare onderzoeksgegevenssets. (ApplicationFunction) Catalogusfunctie Het ondersteunen van het ontdekken van gegevens in een dataset. (ApplicationFunction) Datadiscoveryfunctie Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party. (ApplicationFunction) Datatransferfunctie Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers (ApplicationFunction) Portaalfunctie Voorziening gericht op het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties op grote datasets. (ApplicationComponent) Compute solution Het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Computefunctie Het klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties. (ApplicationFunction) Datastagingfunctie Een systeem dat het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Data cleansing tool Het onderesteunen van het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens. (ApplicationFunction) Data cleansing-functie Digitale omgeving waarin onderzoekers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. (ApplicationComponent) Virtual Research Environment Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers (ApplicationFunction) Portaalfunctie Het ondersteunen van het ontdekken van gegevens in een dataset. (ApplicationFunction) Datadiscoveryfunctie Het deel van de VRE waar het analytische en data-crunchende deel van het onderzoek plaatsvindt. (ApplicationFunction) Research Playground Een plaats waar de gegevenseigenaar gegevens plaatst en waar de gegevens niet kunnen worden gewijzigd. De landingszone bestaat uit twee delen. Een logboek van wie wanneer welke data heeft aangeboden en de gegevens plus de licentieovereenkomst. De voorwaarden van de licentieovereenkomst worden overgenomen van de bron en zijn een directe afgeleide van de governance die wordt geboden door de onderzoeksvraag. (ApplicationFunction) Data Landing Zone Het gebied voor gecontroleerd detecteren en corrigeren (of verwijderen) van corrupte of onnauwkeurige records uit een recordset, tabel of database. Vooral gebruikt in databases verwijst de term naar het identificeren van onvolledige, onjuiste, onnauwkeurige, irrelevante, enz. delen van de gegevens en het vervolgens vervangen, wijzigen of verwijderen van deze 'vuile' gegevens. Het gecontroleerde vermogen om de datamodificatie van gegevens(sets) bij te houden, is noodzakelijk voor data-trailing / -audits, het voldoen aan voorwaarden van bepaalde subsidies en is de sleutel voor monitoren. De licentieovereenkomst kan vereisen dat passende correcties worden voorgesteld / gemaakt om de brongegevens te corrigeren / verbeteren. (ApplicationFunction) Data Cleansing Zone Een plek waar de gebruiker van de VRE gegevens kan delen; dit omvat archivering van de studie. De gegevens in de Data Sharing Zone kunnen niet worden gewijzigd, maar alleen worden verwijderd door een gebruiker van de werkruimte. De zone voor het delen van gegevens bestaat uit drie delen: meta, log en gegevens en voorwaarden. Het verschil met een data-landingzone, is wie de controle heeft over de gegevens: data-landingzone = leverancier / eigenaar van de data; zone voor gegevensuitwisseling = werkruimtegebruiker. (ApplicationFunction) Data Sharing Zone Ruimte binnen de VRE om gebruik te maken van verschillende compute solutions en waar nodig eenvoudig te configureren datastaging om kosteneffectief te bufferen voor grootschalige berekeningen. (ApplicationFunction) Compute & Data Staging Biedt de mogelijkheid om versies van gegevensworkflows, algoritmen en indien nodig (subsets van) gegevens op te slaan. (ApplicationFunction) Vault Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert. (ApplicationComponent) Auteuridentificatiesysteem Het beheren van gegevens over auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteurgegevensbeheer Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteuridentificatiefunctie Het domein betreffende Valorisatie. (Grouping) Valorisatie Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonsluiting Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksysteem Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgegevensbeheer Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden. (ApplicationComponent) Wetenschappelijke zoekmachine Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content (ApplicationFunction) Wetenschappelijke zoekfunctie Het indexeren van interne en externe wetenschappelijke content ten behoeve van doorzoekbaarheid. (ApplicationFunction) Indexatiefunctie Een systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) E-Depot Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens (ApplicationFunction) Preserveringsfunctie Een systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert. (ApplicationComponent) Objectidentificatiesysteem Het ondersteunen van de toewijzing en het beheer van identificaties van objecten (ApplicationFunction) Objectidentificatiefunctie Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsondersteuning Systeem dat het plannen van de inzet van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Inzetplanningssysteem Het beheren van gegevens over medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetgegevensbeheer Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplanningsfunctie Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen. (ApplicationComponent) Roostersysteem Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigingsfunctie Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublicatiefunctie Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstructiefunctie Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang. (ApplicationComponent) Studentinformatiesysteem Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplanningsfunctie Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfunctie Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijffunctie Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanbodgegevensbeheer ApplicationComponent Evenementensysteem ApplicationFunction Evenementgegevensbeheer Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning. (Grouping) Onderzoeksondersteuning Een systeem dat het volgen van de voortgang van promoties ondersteunt. (ApplicationComponent) Promotievolgysteem Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgfunctie Een systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoekssubsidieaanvraagsysteem Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksfinancieringfunctie Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksgegevensarchief Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevensarchiveringsfunctie Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens. (ApplicationFunction) Onderzoeksgegevenspreservatiefunctie Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksdisseminatierepository Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksdisseminatiebeheer Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt. (ApplicationComponent) Onderzoeksinformatiesysteem Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksplanningsfunctie Het ondersteunen van het managen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksmanagementfunctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregistratiefunctie Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksvergunningsverwervingsfunctie Systeem dat het registreren van 'informed consent' ondersteunt. (ApplicationComponent) Informed Consent registratiesysteem Het beheren van gegevens over 'informed consent'/ (ApplicationFunction) Informed Consent gegevensbeheer Een systeem dat het plannen en managen van klinische onderzoeken ondersteunt. (ApplicationComponent) Clinical Trial Management Systeem Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management-functie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeelssysteem Het beheren van gegevens over budgetten (ApplicationFunction) Budgetgegevensbeheer Het beheren van gegevens over formatieplaatsen (ApplicationFunction) Formatieplaatsgegevensbeheer Het beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingen (ApplicationFunction) Medewerkerbeoordelingsgegevensbeheer Het beheren van gegevens over medewerkers (ApplicationFunction) Medewerkergegevensbeheer Het beheren van gegevens over sollicitaties (ApplicationFunction) Sollicitatiegegevensbeheer Het beheren van gegevens over vacatures (ApplicationFunction) Vacaturegegevensbeheer Het beheren van gegevens over verlof (ApplicationFunction) Verlofgegevensbeheer Het beheren van gegevens over ziekte (ApplicationFunction) Ziektegegevensbeheer Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt. (ApplicationComponent) Tijdregistratiesysteem Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen (ApplicationFunction) Tijdregistratiefunctie Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegevensbeheer Het beheren van gegevens over facturen (ApplicationFunction) Factuurgegevensbeheer Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen (ApplicationFunction) Grootboekgegevensbeheer Het beheren van gegevens over vermogen (ApplicationFunction) Vermogensgegevensbeheer Het beheren van gegevens over activa (ApplicationFunction) Activagegevensbeheer Het beheren van gegevens over begrotingen (ApplicationFunction) Begrotingsgegevensbeheer Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgegevensbeheer Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgegevensbeheer Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Het ondersteunen van het beheren van contracten (ApplicationFunction) Contractbeheerfunctie Het ondersteunen van het beheren van leveranciers (ApplicationFunction) Leveranciersbeheerfunctie Het ondersteunen van het beheren van productinkopen (ApplicationFunction) Procurementfunctie Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Het beheren van gegevens over campagnes (ApplicationFunction) Campagnegegevensbeheer Het beheren van gegevens over contactmomenten (ApplicationFunction) Contactengegevensbeheer Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegevensbeheer Een systeem dat de interne dienstverlening (servicemanagement) ondersteunt. (ApplicationComponent) Servicemanagementsysteem Het ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement) (ApplicationFunction) Servicemanagementfunctie Een systeem dat ondersteunend is aan alle inhoudelijke (incl. leerportaal on social communities), logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers (ApplicationComponent) Corporate LMS Het ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers (ApplicationFunction) Corporate LMS-functie Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerkingssysteem Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers (ApplicationFunction) Salarisverwerkingsfunctie Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverwerkingsfunctie Systeem waarmee fysieke betalingen kunnen worden ontvangen. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Het ontvangen van fysieke betalingen (ApplicationFunction) Betaalfunctie Een systeem dat fysieke kaarten beheert, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Kaartbeheersysteem Het ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes. (ApplicationFunction) Kaartbeheerfunctie Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. (ApplicationComponent) Aanbestedingssysteem Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen (ApplicationFunction) Aanbestedingsfunctie Een systeem dat erop gericht is om het ontwerpen, realiseren, deployen en beheren van software te ondersteunen. (ApplicationComponent) Software-ontwikkelomgeving Het ondersteunen van het ontwerpen van software (ApplicationFunction) Software-ontwerpfunctie Het ondersteunen van het beheren van software (ApplicationFunction) Softwarebeheerfunctie Het ondersteunen van het realiseren van software (ApplicationFunction) Softwarerealisatiefunctie Het ondersteunen van het deployen van software (ApplicationFunction) Softwaredeploymentfunctie Een systeem dat het beheren van IT systemen ondersteunt. (ApplicationComponent) IT management systeem Het ondersteunen van het beheer van IT systemen (ApplicationFunction) IT-Systeembeheerfunctie Het ondersteunen van informatiebeveiliging (ApplicationFunction) Informatiebeveiligingsfunctie Een systeem dat identiteiten (gebruikers) en toegangsrechten beheert. (ApplicationComponent) Identity- en accessmanagementsysteem Het beheren van gegevens over identiteiten (ApplicationFunction) Identiteitgegevensbeheer Het beheren van gegevens over autorisaties (ApplicationFunction) Autorisatiegegevensbeheer Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Facilitair systeem Het ondersteunen van het beheer van goederenstromen (ApplicationFunction) Goederenstroombeheerfunctie Het ondersteunen van het beheer van gebouwen (ApplicationFunction) Gebouwbeheerfunctie Het ondersteunen van het beheer van faciliteiten (ApplicationFunction) Faciliteitenbeheerfunctie Het domein betreffende Generieke Applicaties. (Grouping) Generieke Applicaties Een systeem dat gebruikers een persoonlijke omgeving biedt. (ApplicationComponent) Portaal Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers (ApplicationFunction) Portaalfunctie Een systeem dat in informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen kan publiceren. (ApplicationComponent) Narrowcastingsysteem Het ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcastingfunctie Een systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen op een web-site. (ApplicationComponent) Online kennisbank Het ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie (ApplicationFunction) Informatievindfunctie Een systeem dat het mogelijk maakt om enquetes af te nemen. (ApplicationComponent) Enquetesysteem Het ondersteunen van de afname van enquetes (ApplicationFunction) Enqueteafnamefunctie Een systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt. (ApplicationComponent) Formulierengenerator Het maken van elektronnische formulieren (ApplicationFunction) Formuliergenereerfunctie Een systeem dat het creeren en delen van gezamenlijke kennis ondersteunt. (ApplicationComponent) Samenwerkingssysteem Het ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennis (ApplicationFunction) Samenwerkingsfunctie Een systeem dat het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen ondersteunt. (ApplicationComponent) Unified Communications systeem Het ondersteunen van het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen (ApplicationFunction) Communicatiefunctie Een systeem dat het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers ondersteunt. (ApplicationComponent) E-mail systeem Het ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers (ApplicationFunction) E-mailfunctie Een systeem dat het uitvoeren van (bedrijfs)processen ondersteunt. (ApplicationComponent) BPM systeem Het ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processen (ApplicationFunction) BPM-functie Een systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt. (ApplicationComponent) Web content management systeem Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content (ApplicationFunction) Webcontentmanagementfunctie Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten en records ondersteunt. (ApplicationComponent) Document management systeem Het ondersteunen van het maken en beheren van documenten en records (ApplicationFunction) Documentmanagementfunctie Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records (ApplicationFunction) Archiveringsfunctie Een verzameling van systemen die het maken van ongestructureerde gegevens zoals presentaties, documenten en spreadsheets ondersteunt. (ApplicationComponent) Officesuite Het ondersteunen van het maken en bewerken van documenten, presentaties, spreadsheets, etc. (ApplicationFunction) Documentbewerkingsfunctie Ondersteunt het scannen, indexeren, herkennen en converteren van documenten. (ApplicationComponent) Inputmanagementsysteem Het converteren van documenten (ApplicationFunction) Documentconversiefunctie Het herkennen van documenten (ApplicationFunction) Documentherkenningsfunctie Het indexeren van documenten (ApplicationFunction) Documentindexatiefunctie Het scannen van documenten (ApplicationFunction) Documentscanningfunctie Een systeem dat het genereren van documenten op basis van specifieke invoer ondersteunt. (ApplicationComponent) Enterprise outputmanagementsysteem Het genereren van documenten op basis van specifieke invoer (ApplicationFunction) Documentgeneratiefunctie Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen wordt geïndexeerd en doorzoekbaar wordt gemaakt. (ApplicationComponent) Zoekmachine Het zoeken naar gegevens in een afgebakend informatiedomein. (ApplicationFunction) Zoekfunctie Het domein betreffende Derden. (Grouping) Derden Een systeem dat informatie over alle hoger onderwijs opleidingen in Nederland bevat. (ApplicationComponent) Externe opleidingscatalogus Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens. (ApplicationComponent) Extern onderzoeksportaal Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik. (ApplicationComponent) Extern open onderwijsportaal Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Extern inschrijfsysteem Een systeem waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven voor minoren of vakken die zij buiten de onderwijsinstelling waar ze staan ingeschreven willen volgen. (ApplicationComponent) Extern uitwisselingssysteem Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatalogus Een systeem dat gegevens over externe organisaties bevat. (ApplicationComponent) Extern handelsregister Deze svg is op 19-04-2023 13:33:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 13:33:42 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

ApplicatiefunctieBeschrijvingApplicatiecomponent
VacaturegegevensbeheerHet beheren van gegevens over vacaturesPersoneelssysteem
ContractbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheren van contractenInkoopsysteem
InformatievindfunctieHet ondersteunen bij het vinden van de juiste informatieOnline kennisbank
OnderzoeksplanningsfunctieHet ondersteunen van het plannen van een onderzoek.Onderzoeksinformatiesysteem
GegevensvisualisatiefunctieHet ondersteunen van de visualisatie van gegevensGegevensvisualisatiesysteem
MedewerkerbeoordelingsgegevensbeheerHet beheren van gegevens over medewerkerbeoordelingenPersoneelssysteem
OnderzoeksgegevensbeheerfunctieHet beheren van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoekOnderzoeksgegevensbeheersysteem
AuteurgegevensbeheerHet beheren van gegevens over auteurs van werkenAuteuridentificatiesysteem
E-mailfunctieHet ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikersE-mail systeem
KwaliteitsmanagementfunctieHet ondersteunen van kwaliteitsmanagementKwaliteitsmanagementsysteem
OnderzoeksgegevensverzamelfunctieHet ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens
Learning content managementfunctieHet ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaalLearning content management systeem
InzetplanningsfunctieHet matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzetInzetplanningssysteem
FactuurgegevensbeheerHet beheren van gegevens over facturenFinancieel systeem
SalarisverwerkingsfunctieHet ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkersSalarisverwerkingssysteem
Analytics-to-the-datafunctieHet uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is.Research Data Platform
BibliotheekgegevensbeheerHet beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvanBibliotheeksysteem
WebcontentmanagementfunctieHet ondersteunen van het beheren en publiceren van web contentWeb content management systeem
InzetgegevensbeheerHet beheren van gegevens over medewerkerinzetInzetplanningssysteem
MedewerkergegevensbeheerHet beheren van gegevens over medewerkersPersoneelssysteem
PortaalfunctieHet bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikersPortaal
Research Data Platform
Virtual Research Environment
BegrotingsgegevensbeheerHet beheren van gegevens over begrotingenFinancieel systeem
PortfoliomanagementfunctieHet ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingenProject Programma en Portfoliomanagement systeem
Compute & Data StagingRuimte binnen de VRE om gebruik te maken van verschillende compute solutions en waar nodig eenvoudig te configureren datastaging om kosteneffectief te bufferen voor grootschalige berekeningen.Virtual Research Environment
OnderzoeksmanagementfunctieHet ondersteunen van het managen van een onderzoek.Onderzoeksinformatiesysteem
RoosterwijzigingsfunctieHet beheren en communiceren van roosterwijzigingenRoostersysteem
AuteuridentificatiefunctieHet ondersteunen van de identificatie van auteurs van werkenAuteuridentificatiesysteem
OnderzoeksdisseminatiebeheerHet ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoekOnderzoeksdisseminatierepository
DocumentmanagementfunctieHet ondersteunen van het maken en beheren van documenten en recordsDocument management systeem
SamenwerkingsfunctieHet ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennisSamenwerkingssysteem
SoftwarerealisatiefunctieHet ondersteunen van het realiseren van softwareSoftware-ontwikkelomgeving
StageplaatsmatchingfunctieHet ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajectenStagesysteem
ProgrammamanagementfunctieHet ondersteunen van het bepalen en sturen van programma'sProject Programma en Portfoliomanagement systeem
OnderzoeksdatagovernancefunctieHet beheren en afdwingen van licentievoorwaarden van onderzoeksgegevens.Onderzoeksgegevensbeheersysteem
ServicemanagementfunctieHet ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement)Servicemanagementsysteem
RoosterpublicatiefunctieHet beheren, waaronder publiceren, van roostergegevensRoostersysteem
SoftwaredeploymentfunctieHet ondersteunen van het deployen van softwareSoftware-ontwikkelomgeving
GoederenstroombeheerfunctieHet ondersteunen van het beheer van goederenstromenFacilitair systeem
DatatransferfunctieHet - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party.Onderzoeksgegevensbeheersysteem
Research Data Platform
OnderwijsaanbodgegevensbeheerHet beheren van gegevens over het onderwijsaanbodStudentinformatiesysteem
DeclaratieverwerkingsfunctieHet ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkersSalarisverwerkingssysteem
BPM-functieHet ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processenBPM systeem
CrediteurgegevensbeheerHet beheren van gegevens over crediteurenFinancieel systeem
Learning managementfunctieHet ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijsLearning management systeem
ObjectidentificatiefunctieHet ondersteunen van de toewijzing en het beheer van identificaties van objectenObjectidentificatiesysteem
FormuliergenereerfunctieHet maken van elektronnische formulierenFormulierengenerator
RapportagefunctieHet bieden van een integraal en historisch beeld van gegevensManagementinformatiesysteem
StudieinschrijffunctieHet ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbodStudentinformatiesysteem
FormatieplaatsgegevensbeheerHet beheren van gegevens over formatieplaatsenPersoneelssysteem
OnderzoeksfinancieringfunctieHet ondersteunen van de financiering van onderzoekenOnderzoekssubsidieaanvraagsysteem
EnqueteafnamefunctieHet ondersteunen van de afname van enquetesEnquetesysteem
TijdregistratiefunctieHet beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuenTijdregistratiesysteem
StagetrajectgegevensbeheerHet beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvanStagesysteem
Data cleansing-functieHet onderesteunen van het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens.Data cleansing tool
Research PlaygroundHet deel van de VRE waar het analytische en data-crunchende deel van het onderzoek plaatsvindt.Virtual Research Environment
OnderwijsplanningsfunctieHet ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemersStudentinformatiesysteem
DatastagingfunctieHet klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties.Compute solution
VideostreamingfunctieHet ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit videoVideostreamingsysteem
OnderzoeksregistratiefunctieHet ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoekenOnderzoeksinformatiesysteem
ZoekfunctieHet zoeken naar gegevens in een afgebakend informatiedomein.Zoekmachine
SollicitatiegegevensbeheerHet beheren van gegevens over sollicitatiesPersoneelssysteem
BetaalfunctieHet ontvangen van fysieke betalingenBetaalsysteem
AutorisatiegegevensbeheerHet beheren van gegevens over autorisatiesIdentity- en accessmanagementsysteem
DocumentindexatiefunctieHet indexeren van documentenInputmanagementsysteem
GrootboekgegevensbeheerHet beheren van gegevens over grootboekrekeningenFinancieel systeem
DigitaalportfoliofunctieHet ondersteunen van het verzamelen van eigen werkDigitaal portfoliosysteem
ToetsbeoordelingsfunctieHet ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsenDigitaal toetssysteem
StudievolgfunctieHet ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemersStudentinformatiesysteem
Clinical Trial Management-functieHet beheren van gegevens over klinische onderzoeken.Clinical Trial Management Systeem
GegevensanalysefunctieHet ondersteunen van de analyse van gegevensGegevensanalysesysteem
ActivagegevensbeheerHet beheren van gegevens over activaFinancieel systeem
SoftwarebeheerfunctieHet ondersteunen van het beheren van softwareSoftware-ontwikkelomgeving
ArchiveringsfunctieHet ondersteunen van het archiveren van documenten en recordsDocument management systeem
Data Sharing ZoneEen plek waar de gebruiker van de VRE gegevens kan delen; dit omvat archivering van de studie. De gegevens in de Data Sharing Zone kunnen niet worden gewijzigd, maar alleen worden verwijderd door een gebruiker van de werkruimte. De zone voor het delen van gegevens bestaat uit drie delen: meta, log en gegevens en voorwaarden. Het verschil met een data-landingzone, is wie de controle heeft over de gegevens: data-landingzone = leverancier / eigenaar van de data; zone voor gegevensuitwisseling = werkruimtegebruiker.Virtual Research Environment
BetalingsgegevensbeheerHet beheren van gegevens over betalingenFinancieel systeem
Informed Consent gegevensbeheerHet beheren van gegevens over 'informed consent'/Informed Consent registratiesysteem
LeermateriaalontsluitingHet zichtbaar maken van specifieke leerinhoud voor de deelnemerEducatieve applicatie
PromotievolgfunctieHet ondersteunen van het volgen van de voortgang van promotiesPromotievolgysteem
ToetsvoorbereidingsfunctieHet ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteitenDigitaal toetssysteem
RelatiegegevensbeheerHet beheren van gegevens over relatiesCRM systeem
OnderzoeksgegevenspreservatiefunctieHet ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens.Onderzoeksgegevensarchief
ProjectmanagementfunctieHet ondersteunen van het bepalen en sturen van projectenProject Programma en Portfoliomanagement systeem
DocumentconversiefunctieHet converteren van documentenInputmanagementsysteem
DocumentgeneratiefunctieHet genereren van documenten op basis van specifieke invoerEnterprise outputmanagementsysteem
DebiteurgegevensbeheerHet beheren van gegevens over debiteurenFinancieel systeem
InformatiebeveiligingsfunctieHet ondersteunen van informatiebeveiligingIT management systeem
DatadiscoveryfunctieHet ondersteunen van het ontdekken van gegevens in een dataset.Research Data Platform
Virtual Research Environment
Wetenschappelijke zoekfunctieHet ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke contentWetenschappelijke zoekmachine
IT-SysteembeheerfunctieHet ondersteunen van het beheer van IT systemenIT management systeem
GebouwbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheer van gebouwenFacilitair systeem
CommunicatiefunctieHet ondersteunen van het communiceren tussen mensen via verschillende kanalenUnified Communications systeem
ArchitectuurbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuurArchitectuurbeheersysteem
Corporate LMS-functieHet ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkersCorporate LMS
CompliancybewakingsfunctieHet ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereistenGezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem
IndexatiefunctieHet indexeren van interne en externe wetenschappelijke content ten behoeve van doorzoekbaarheid.Wetenschappelijke zoekmachine
VermogensgegevensbeheerHet beheren van gegevens over vermogenFinancieel systeem
NarrowcastingfunctieHet ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepenNarrowcastingsysteem
VaultBiedt de mogelijkheid om versies van gegevensworkflows, algoritmen en indien nodig (subsets van) gegevens op te slaan.Virtual Research Environment
OnderzoeksobjectverwervingsfunctieHet ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek
LoggingfunctieHet vastleggen wie welke handelingen met welke gegevens uitvoert.Onderzoeksgegevensbeheersysteem
Data ingestion tool
OnderzoekgegevensversioneringfunctieHet bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata.Onderzoeksgegevensbeheersysteem
VideomanagementfunctieHet ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video'sVideomanagementsysteem
PreserveringsfunctieHet ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevensE-Depot
OnderzoeksvergunningsverwervingsfunctieHet ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoekOnderzoeksinformatiesysteem
Basisgegevensbeheer hoger onderwijsHet beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingenBasisregistratie hoger onderwijs
Data Cleansing ZoneHet gebied voor gecontroleerd detecteren en corrigeren (of verwijderen) van corrupte of onnauwkeurige records uit een recordset, tabel of database. Vooral gebruikt in databases verwijst de term naar het identificeren van onvolledige, onjuiste, onnauwkeurige, irrelevante, enz. delen van de gegevens en het vervolgens vervangen, wijzigen of verwijderen van deze 'vuile' gegevens. Het gecontroleerde vermogen om de datamodificatie van gegevens(sets) bij te houden, is noodzakelijk voor data-trailing / -audits, het voldoen aan voorwaarden van bepaalde subsidies en is de sleutel voor monitoren. De licentieovereenkomst kan vereisen dat passende correcties worden voorgesteld / gemaakt om de brongegevens te corrigeren / verbeteren.Virtual Research Environment
AanbestedingsfunctieHet ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingenAanbestedingssysteem
DocumentherkenningsfunctieHet herkennen van documentenInputmanagementsysteem
ContactengegevensbeheerHet beheren van gegevens over contactmomentenCRM systeem
IdentiteitgegevensbeheerHet beheren van gegevens over identiteitenIdentity- en accessmanagementsysteem
EvenementgegevensbeheerEvenementensysteem
ToetsuitvoeringsfunctieHet ondersteunen van het toetsen van deelnemersDigitaal toetssysteem
KaartbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes.Kaartbeheersysteem
ProcurementfunctieHet ondersteunen van het beheren van productinkopenInkoopsysteem
MetadatabeheerfunctieHet beheren van metadata van onderzoeksgegevens.Onderzoeksgegevensbeheersysteem
CampagnegegevensbeheerHet beheren van gegevens over campagnesCRM systeem
Software-ontwerpfunctieHet ondersteunen van het ontwerpen van softwareSoftware-ontwikkelomgeving
PlagiaatdetectiefunctieHet ondersteunen van het detecteren van plagiaatPlagiaatdetectiesysteem
Data ingestionfunctieHet inladen van gegevens van een andere bron conform de afgesproken voorwaarden van de bijbehorende licentieovereenkomst.Data ingestion tool
OnderzoeksgegevensarchiveringsfunctieHet ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevensOnderzoeksgegevensarchief
FaciliteitenbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheer van faciliteitenFacilitair systeem
BudgetgegevensbeheerHet beheren van gegevens over budgettenPersoneelssysteem
Data Landing ZoneEen plaats waar de gegevenseigenaar gegevens plaatst en waar de gegevens niet kunnen worden gewijzigd. De landingszone bestaat uit twee delen. Een logboek van wie wanneer welke data heeft aangeboden en de gegevens plus de licentieovereenkomst. De voorwaarden van de licentieovereenkomst worden overgenomen van de bron en zijn een directe afgeleide van de governance die wordt geboden door de onderzoeksvraag.Virtual Research Environment
DocumentbewerkingsfunctieHet ondersteunen van het maken en bewerken van documenten, presentaties, spreadsheets, etc.Officesuite
LeveranciersbeheerfunctieHet ondersteunen van het beheren van leveranciersInkoopsysteem
OnderzoeksgegevenscreatiefunctieHet ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevensOnderzoeksmeetsysteem
ArchitectuurmodelleringsfunctieHet ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuurArchitectuurbeheersysteem
ZiektegegevensbeheerHet beheren van gegevens over ziektePersoneelssysteem
ComputefunctieHet uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties.Compute solution
VerlofgegevensbeheerHet beheren van gegevens over verlofPersoneelssysteem
RoosterconstructiefunctieHet ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelenRoostersysteem
DocumentscanningfunctieHet scannen van documentenInputmanagementsysteem
CatalogusfunctieHet ontsluiten van informatie over de beschikbare onderzoeksgegevenssets.Research Data Platform