Eigenschap:Kwaliteitsaspecten

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Functionaliteit, Betrouwbaarheid, Bruikbaarheid, Doelmatigheid, Onderhoudbaarheid, Portabiliteit
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Checkbox
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
De kwaliteitsaspecten die voor het onderwerp relevant zijn. Geldige waarden zijn de kwaliteitsaspecten uit ISO-9126.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Functionaliteit", "Betrouwbaarheid", "Bruikbaarheid", "Doelmatigheid", "Onderhoudbaarheid", "Portabiliteit" ] } }