Eigenschap:Leidt tot

Pijlpunt
:
Pijlstaart
:
Lijnstijl
:
Toelichting op formulier
:
Gebruik dit relatietype om volgordelijke of oorzakelijke verbanden tussen processen, functies, interacties en gebeurtenissen vast te leggen.
Specialisatie van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe relatie te maken: