Eigenschap:Specialiseert

Pijlpunt
:
Pijlstaart
:
Lijnstijl
:
Toelichting op formulier
:
Gebruik dit relatietype om vast te leggen dat een element een verbijzondering is van een ander element.
Specialisatie van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe relatie te maken: