Eigenschap:Versie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
1
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een versienummer dat gebruikt kan worden om gewijzigde zaken te herkennen en te traceren.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken: