Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-da53fd4a-e009-410a-ba5f-829f46c8bd5b

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiemodel (detail) > Vormen > Id-da53fd4a-e009-410a-ba5f-829f46c8bd5b
ArchiMate-vorm Id-da53fd4a-e009-410a-ba5f-829f46c8bd5b
Vorm-id  : Id-00aa0587-97e1-b0be-4502-4fb1a9b4e782
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-d16bb05d-e9bb-4462-84b5-267b3ad00656
ArchiMate-element  : Inzetplanningssysteem (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 324
Y-coördinaat  : 864
Z-coördinaat  : 65
Breedte  : 288
Hoogte  : 85
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :