Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-da53fd4a-e009-410a-ba5f-829f46c8bd5b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiemodel (detail) > Vormen > Id-da53fd4a-e009-410a-ba5f-829f46c8bd5b
ArchiMate-vorm Id-da53fd4a-e009-410a-ba5f-829f46c8bd5b
Vorm-id  : Id-00aa0587-97e1-b0be-4502-4fb1a9b4e782
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-d16bb05d-e9bb-4462-84b5-267b3ad00656
ArchiMate-element  : Inzetplanningssysteem (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 324
Y-coördinaat  : 708
Z-coördinaat  : 85
Breedte  : 264
Hoogte  : 97
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :