Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-b93602fc-224f-436d-8833-4fc1e61f0caa

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsfuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-b93602fc-224f-436d-8833-4fc1e61f0caa
ArchiMate-verbindingslijn Id-b93602fc-224f-436d-8833-4fc1e61f0caa
Verbindingslijn-id  : Id-01df1c1c-9983-f420-a863-74918115b190
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Productportfoliomanagement => Productportfolio (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-6b3e367e-89cb-46d9-a324-aa080c0f3cc2 (Productportfoliomanagement)
Naar vorm  : Id-4f2fccbf-e2a5-412e-a137-3bfc43158f37 (Productportfolio)
Z-coördinaat  : 38
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :