Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-2b6bb83f-1e5b-421c-a517-e9e3b58dd33f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiemodel (afhankelijkheden) > Vormen > Id-2b6bb83f-1e5b-421c-a517-e9e3b58dd33f
ArchiMate-vorm Id-2b6bb83f-1e5b-421c-a517-e9e3b58dd33f
Vorm-id  : Id-089efa93-4612-2a60-500b-d26f554b5733
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiemodel (afhankelijkheden)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Plagiaatdetectiesysteem (ApplicationComponent)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 571
Y-coördinaat  : 402
Z-coördinaat  : 44
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #b5ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :