Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-c6b883c9-7e92-43e9-b59a-f14c1cefb4b1

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Vormen > Id-c6b883c9-7e92-43e9-b59a-f14c1cefb4b1
ArchiMate-vorm Id-c6b883c9-7e92-43e9-b59a-f14c1cefb4b1
Vorm-id  : Id-5b328779-10dc-6d7d-6ca9-d2f1b19055e9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Doelstelling (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 48
Y-coördinaat  : 528
Z-coördinaat  : 8
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :