Id-89dab527-ee8b-402f-bccf-79abb1e2b48b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-89dab527-ee8b-402f-bccf-79abb1e2b48b
ArchiMate-verbindingslijn Id-89dab527-ee8b-402f-bccf-79abb1e2b48b
Verbindingslijn-id  : Id-bfd8f30b-d248-a4f7-d8d8-d47f42fe255d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting digitale databanken verwerkt Uitleen (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-c79b1735-4d1f-4bf8-959a-416a25bf1c87 (Ontsluiting digitale databanken)
Naar vorm  : Id-fdebeadb-693b-4fa6-b7b4-8fefe11af924 (Uitleen)
Z-coördinaat  : 28
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (36;308),(36;768)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :