Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-06419a5d-f19e-4d60-9474-5620da5fc8fe

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen Onderzoek > Vormen > Id-06419a5d-f19e-4d60-9474-5620da5fc8fe
ArchiMate-vorm Id-06419a5d-f19e-4d60-9474-5620da5fc8fe
Vorm-id  : Id-eb41fa9e-da07-a4f9-49ff-e868fac337cb
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen Onderzoek
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-b4c0ada2-1444-4fc7-82b2-96879fcefaa3
ArchiMate-element  : Zoeken geschikte onderzoeksobjecten (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 876
Y-coördinaat  : 192
Z-coördinaat  : 16
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :