Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Applicatieplatformmodel

Het applicatieplatformmodel beschrijft de generieke software die gebruikt wordt voor applicaties en is daarmee onderdeel van de infrastructuur. Het verschil met de applicaties zoals beschreven in het applicatiemodel is dat de functionaliteit van onderdelen in het applicatieplatform (ook wel: “nodes”) vooral functionaliteit bieden die eindgebruikers niet direct zien. Beheerders zijn wel degelijk gebruikers zijn van deze software; ze moeten immers wel geconfigureerd en bewaakt worden. Delen van de functionaliteiten kunnen ook toegankelijk zijn voor eindgebruikers. Zo zullen bijvoorbeeld managers toegang hebben tot functionaliteit van het identity management systeem om goedkeuring te geven voor het toekennen van autorisaties aan specifieke medewerkers. Het model lijkt op het applicatiemodel in de zin dat het ook logische groeperingen van functionaliteit beschrijft, waarbij de omvang vooral wordt bepaald door wat er typisch als product verkrijgbaar is in de markt. Het is vooral een streefmodel omdat instellingen niet al deze onderdelen zelf hebben of nodig hebben. Alleen de belangrijkste en gewenste onderdelen zijn benoemd.

De toepassing van het model is vergelijkbaar met dat van het applicatiemodel. Het kan gebruikt worden als meetlat voor de eigen IT-omgeving om mogelijke verbeterpunten te identificeren. In tegenstelling tot het applicatiemodel is er geen directe relatie met het informatiemodel.

ArchiMateNote Besturing Een systeem dat het mogelijk maakt om programmatuur op een computer uit te voeren. (Node) Besturingssysteem Ondersteunt het virtualiseren van servers. (Node) Servervirtualisatieplatform Ondersteunt het gebruik van een desktop die zich op een server bevindt. (Node) Desktop virtualisatie platform Ondersteunt het virtualiseren van applicaties (Node) Applicatie virtualisatie platform ArchiMateNote Gegevensbeheer Ondersteunt het beheren van gestructureerde gegevens. (Node) Databasemanagementsysteem Omgeving die statische content ontsluit naar eindgebruiker. (Node) HTTP server Een hierarchisch opslagmechanisme van gebruikersgegevens. (Node) Directory server ArchiMateNote Beveiliging Een systeem dat in staat is gebruikers te authenticeren en grofmazig te autoriseren. (Node) Authenticatie proxy Ondersteunt het voorkomen en detecteren van aanvallen van de IT-omgeving. (Node) Intrusion prevention en detection systeem ArchiMateNote Uitvoering Omgeving waarbinnen dynamische content wordt ontsloten (Node) Web applicatieserver Ondersteunt het uitvoeren van softwarecomponenten op een transactionele, veilige en schaalbare wijze. (Node) Applicatieserver ArchiMateNote Gegevensuitwisseling Een systeem dat gegevens naar mobiele apparaten ontsluit. (Node) Mobiele gateway Een systeem dat het tijdelijk opslaan, routeren en transporteren van berichten ondersteunt. (Node) Message Queueing Middleware Een systeem dat het synchroniseren van masterdata ondersteunt. (Node) Datadistributiesysteem Een systeem dat het publiceren van Linked Data ondersteunt. (Node) Linked Data gateway Een systeem dat het vertalen en routeren van berichten ondersteunt. (Node) Enterprise Service Bus Een systeem dat het routeren en transporteren van bestanden ondersteunt. (Node) Bestandsbroker Een systeem dat het extraheren, transformeren en laden van gegevens in bulk ondersteunt. (Node) ETL tool Een systeem dat bericht-gebaseerde integratie met externe partijen ondersteunt. (Node) B2B Gateway Deze svg is op 14-10-2018 16:17:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:17:53 CEST
NaamBeschrijving
Applicatie virtualisatie platformOndersteunt het virtualiseren van applicaties
ApplicatieserverOndersteunt het uitvoeren van softwarecomponenten op een transactionele, veilige en schaalbare wijze.
Authenticatie proxyEen systeem dat in staat is gebruikers te authenticeren en grofmazig te autoriseren.
B2B GatewayEen systeem dat bericht-gebaseerde integratie met externe partijen ondersteunt.
BestandsbrokerEen systeem dat het routeren en transporteren van bestanden ondersteunt.
BesturingssysteemEen systeem dat het mogelijk maakt om programmatuur op een computer uit te voeren.
DatabasemanagementsysteemOndersteunt het beheren van gestructureerde gegevens.
DatadistributiesysteemEen systeem dat het synchroniseren van masterdata ondersteunt.
Desktop virtualisatie platformOndersteunt het gebruik van een desktop die zich op een server bevindt.
Directory serverEen hierarchisch opslagmechanisme van gebruikersgegevens.
ETL toolEen systeem dat het extraheren, transformeren en laden van gegevens in bulk ondersteunt.
Enterprise Service BusEen systeem dat het vertalen en routeren van berichten ondersteunt.
HTTP serverOmgeving die statische content ontsluit naar eindgebruiker.
Intrusion prevention en detection systeemOndersteunt het voorkomen en detecteren van aanvallen van de IT-omgeving.
Linked Data gatewayEen systeem dat het publiceren van Linked Data ondersteunt.
Message Queueing MiddlewareEen systeem dat het tijdelijk opslaan, routeren en transporteren van berichten ondersteunt.
Mobiele gatewayEen systeem dat gegevens naar mobiele apparaten ontsluit.
ServervirtualisatieplatformOndersteunt het virtualiseren van servers.
Web applicatieserverOmgeving waarbinnen dynamische content wordt ontsloten