Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-4acc4016-219a-4ddf-9b86-83480338c34d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig > Verbindingslijnen > Id-4acc4016-219a-4ddf-9b86-83480338c34d
ArchiMate-verbindingslijn Id-4acc4016-219a-4ddf-9b86-83480338c34d
Verbindingslijn-id  : Id-97b33601-9e54-d5b4-9f79-bf23e6e7a6d7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties overig
ArchiMate-relatie  : Beleidsvorming en evaluatie => Uitvoeren beleidsanalyse (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-ee4a91b4-9d72-43fa-99bd-5cd480be37c1 (Beleidsvorming en evaluatie)
Naar vorm  : Id-9d3df626-55d9-495f-ab44-a0147136eaf7 (Uitvoeren beleidsanalyse)
Z-coördinaat  : 303
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :