Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Metamodel

Het metamodel (alias: kennismodel) van de HORA is gebaseerd op versie 3.0 van de Archimate-specificatie. In dit model staat aangegeven, welke concepten en relaties zijn toegepast binnen de HORA. Al deze concepten en relaties zijn ook ingevuld en opgenomen in het archimate-bestand.

HORA2-metamodel.jpg

Naast dit metamodel is – als best practice – ook een uitgebreid metamodel beschikbaar, echter zonder archimate-bestand. Dit uitgebreide metamodel kent meer relaties (waaronder de flow-relatie) en een extra archimate-concepten (Data-object, Technologiefunctie, diverse Services). Deze uitbreidingen kunnen naar keuze worden toegevoegd aan de instellings-architectuur.

HORA2-uitgebreid-metamodel.jpg