Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-04f84326-26d9-499e-a25a-ef992ebbcb3f

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties > Verbindingslijnen > Id-04f84326-26d9-499e-a25a-ef992ebbcb3f
ArchiMate-verbindingslijn Id-04f84326-26d9-499e-a25a-ef992ebbcb3f
Verbindingslijn-id  : Id-004bdd15-cc42-8a2d-2434-6e6519188020
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties
ArchiMate-relatie  : Accreditatie => Verantwoorden beleid (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-fdbb8457-9ce6-4477-ad99-71ba18e51643 (Accreditatie)
Naar vorm  : Id-3e8fc907-5bc7-4363-863a-6bc66ff767a9 (Verantwoorden beleid)
Z-coördinaat  : 424
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :