Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-439826a4-8868-46b4-b39e-2a4a33846a76

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfunctiemodel (detail) > Vormen > Id-439826a4-8868-46b4-b39e-2a4a33846a76
ArchiMate-vorm Id-439826a4-8868-46b4-b39e-2a4a33846a76
Vorm-id  : Id-07336a8c-a616-9a93-3dca-a6c4796391a3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfunctiemodel (detail)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-0ee8ca6e-4f4b-4ee9-a306-6a903a48cc37
ArchiMate-element  : Onderwijsuitvoering (BusinessFunction)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 444
Y-coördinaat  : 289
Z-coördinaat  : 132
Breedte  : 409
Hoogte  : 169
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :