Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-a32bbfd1-2fbd-43f0-9999-598152e9ae4b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-a32bbfd1-2fbd-43f0-9999-598152e9ae4b
ArchiMate-verbindingslijn Id-a32bbfd1-2fbd-43f0-9999-598152e9ae4b
Verbindingslijn-id  : Id-08bc971b-98d9-6e86-4966-f2b8c549adda
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Lesroosterconstructie => Inzetplanning (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-2ba44719-2b57-49eb-a138-b8485391d971 (Lesroosterconstructie)
Naar vorm  : Id-a75ae7e4-29d6-4245-8eb0-94adc8fff389 (Inzetplanning)
Z-coördinaat  : 130
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :