Id-a3115c17-0b94-431b-a236-2ac6ecba7503

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-a3115c17-0b94-431b-a236-2ac6ecba7503
ArchiMate-verbindingslijn Id-a3115c17-0b94-431b-a236-2ac6ecba7503
Verbindingslijn-id  : Id-10590a11-de8d-39fc-52b6-0e835f201730
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Applicatie verbijzondert Configuratie-item (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-be77133f (Applicatie)
Naar vorm  : Id-9bbd7fec (Configuratie-item)
Z-coördinaat  : 79
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (792;1091)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :