Id-d7742866-19c3-455f-b869-818ece1343bf

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-d7742866-19c3-455f-b869-818ece1343bf
ArchiMate-verbindingslijn Id-d7742866-19c3-455f-b869-818ece1343bf
Verbindingslijn-id  : Id-1e466849-58ef-9076-c44f-4892417b2673
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Medewerkeradministratie verwerkt Dienstbetrekking (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-980439d8-bc64-4556-8a49-e3acca59cfc3 (Medewerkeradministratie)
Naar vorm  : Id-fc200c94-5aab-472a-b7fd-27aa3f7aca2d (Dienstbetrekking)
Z-coördinaat  : 101
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :